Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kołbieli
Menu góra
Strona startowa Urząd Dane adresowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Dane adresowe, menu 1004 - BIP - Urząd Gminy w Kołbieli”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dane adresowe

Dane adresowe

URZĄD GMINY W KOŁBIELI

Ul. SZKOLNA 1

05-340 KOŁBIEL


NIP: 822-10-20-459

REGON: 000539006

 

tel. 025 757-39-92 do 96

faks 025 757-39-97

 

gmina@kolbiel.pl

wojt@kolbiel.pl

strona internetowa: www.kolbiel.pl


 

TELEFONY WEWNĘTRZNE URZĘDU GMINY W KOŁBIELI
Nr pokoju Nr wewnętrzny Stanowisko Adres e- mail
23 107 BIBLIOTEKA biblioteka@kolbiel.pl
25 108 OBRONA CYWILNA, OBSŁUGA FUNDUSZY I DOTACJI oczk@kolbiel.pl
20 110 ŚWIADCZENIA RODZINNE rodzinne.gops@kolbiel.pl
18 111 KSIĘGOWOŚĆ GOPS ksiegowosc.gops@kolbiel.pl
17   KSIĘGOWOŚĆ ksiegowosc@kolbiel.pl
24 113 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI nieruchomosci@kolbiel.pl
24 113 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE zagospodarowanie.przestrzenne@kolbiel.pl
22 114 PEŁNOMOCNIK AA  
26 115 ODPADY KOMUNALNE odpady.komunalne@kolbiel.pl
27 116 OBSŁUGA RADY GMINY rada.gminy@kolbiel.pl
11 120 GZEAS gzeas@kolbiel.pl
9 121 Dyr. GZEAS  
8 122 USC, DOWODY OSOBISTE usc@kolbiel.pl
1 123 PODATKI podatki@kolbiel.pl
2 124 KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA ksiegowosc.podatkowa@kolbiel.pl
4 125 GOSP. KOMUNALNA gospodarka.komunalna@kolbiel.pl
5 126 GOPS gops@kolbiel.pl
6 127 Kier. GOPS  
3 129 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, INWESTYCJE inwestycje@kolbiel.pl
10 131 KASA/EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
10 132 EWIDENCJA LUDNOŚCI ewidencja.ludnosci@kolbiel.pl

 

 Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu

(Kasa Urzędu Gminy w Kołbieli czynna od wtorku do piątku do godziny 15.30,
w poniedziałki do 16.30)

lub na konto Urzędu Gminy Kołbiel:

 

OPŁATA ZA PODATKI, WODĘ, ŚCIEKI

B.S. Mińsk Mazowiecki o/Kołbiel

19 9226 0005 0055 0808 2000 0010

OPŁATA ZA ODPADY

B.S. Mińsk Mazowiecki o/ Kołbiel

28 9226 0005 0055 0808 2000 0430

 

Czynność przetwarzania: obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Kntaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

Gmina Kołbiel ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel

reprezentowana przez Wójta Gminy Kołbiel
Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Kołbieli, ul. Szkolna 1

tel. 25 757 39 92, fax. 25 757 39 97, email: gmina@kolbiel.pl

b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) oraz wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np. wydawania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pana/Pani zgody.

c) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

d) Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pana/Pani dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pana/Pani danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pana/Pani praw.

e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

h) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

j) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2011-06-15
data udostępnienia
2011-06-15
sporządzone przez
opublikowane przez
Rżysko Iwona
ilość odwiedzin
10119
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.