Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kołbieli
Menu góra
Strona startowa Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) Wpis do rejestru działalności regulowanej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wpis do rejestru działalności regulowanej, bieżące, menu 1156 - BIP - Urząd Gminy w Kołbieli”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej

I. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych

Urząd Gminy Kołbiel informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2005 r.

Nr 236 poz. 2008 ze zm.),

Zgodnie z art. 9b ustawy przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność na terenie Gminy Kołbiel w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta gminy Kołbiel, wpisu do

rejestru oraz zmiany wpisu dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

II.. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP,

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

III. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1.dowód uiszczenia opłaty skarb owej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej D z. U z 200r e. ze zm.)

Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych ( art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( D z.U .Nr 152, poz. 897.).

2.oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o

następującej treści:

„Oświadczam, że

- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.

- znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( D z. U. z 2005 r. Nr 236,poz. 2008 ze,zm.).

IV. Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1,Firmę,oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnej funkcji.

V. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

VI. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

Którzy w dniu wejścia w życie ( 01.01.2012 r.0 omawianej ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do

31 grudnia 2012 r. ( art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

( D z. U. Nr 152,poz. 897).

Wzór wniosku i oświadczenia do pobrania jest w pliku poniżej lub w Urzędzie Gminy.

VII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236

poz.2008 ze zm,) do spełnienia następujących warunków:

1.posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.

2.utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3.spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,.

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.

VIII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany również do:

1.przekazywania odbieranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia” o odpadach”’.

2.przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania na wysypisku.

Załączniki:

  1. Wniosek o wpis do rejestru
  2. Oświadczenie przedsiębiorcy

Metryka

data wytworzenia
2012-03-30
data udostępnienia
2012-03-30
sporządzone przez
Iwona Rżysko
opublikowane przez
Iwona Rżysko
ilość odwiedzin
17
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.